Dodatky

pdf..........Dodatok č.1 k Dohode o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe

 

pdf..........Dodatok č.2 k Zmluve č.1/2016/DV o duálnom vzdelávaní

 

pdf..........Dodatok č.3 k dohode č.1/20007 - ŠJ o poskytovaní závodného stravovania

 

pdf..........Dodatok č.1/2019 pre rok 2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/199/2016

 

dod..........D O D A T O K č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM

 

dod..........Dodatok č.1 k Prílohe č.1 a 2 Zmluvy č.1/2016/DV o duálnom vzdelavaní

 

pdf..........Dodatok č.2/2019 pre rok 2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev.č. zmluvy ZŠ 199/2016

 

pdf..........Dodatok č.4 k dohode č.1/2007 - ŠJ o poskytovaní závodného stravovania

 

dodatok..........Dodatok č.2 k Zmluve č.1/2016/DV o duálnom vzdelavaní

 

DOD..........Prílohy k Zmluve č.1 /2019/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 26. 3. 2019

 

dod..........Dodatok č.3 k zmluve o dodávke didaktických prostriedkov

 

DODATOK.........Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020 uzatvorenej dňa 20. 12.2018 medzi zmluvnými stranami: