Smernice

Smernica č. 1/2019

Poskytovanie príspevku na rekreáciu
pre zamestnancov Strednej odbornej školy technickej

PNG

Smernica č. 2/2019

Odmeňovanie zamestnancov
Strednej odbornej školy technickej

pdf