Školský poriadok

Školský poriadok platný od 01. 02. 2016

odkaz- súbor na stiahnutie