Prevádzkové poriadky

Prevádzkový poriadok Strednej odbornej školy technickej v Čadci

..........w

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK TELOCVIČNE

..........w

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK FUTBALOVÉHO MINIIHRISKA S UMELOU TRÁVOU

..........w