Zmluvy 2020

 excel

 Číslo zmluvy podľa

centrálneho registra

zmlúv SOŠt Čadca

 Názov zmluvy  

Dátum

zverejnenia

001/2020 Kúpna zmluva č.01/20  28.01.2020 
002/2020 Zmluva o dielo č. Z20202117_Z  12.02.2020
003/2020  Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci ZŠ/199/2020 14.02.2020
004/2020 Kúpna zmluva č.02/20   14.02.2020
005/2020 Zmluva č. 1/2020/DV o duálnom vzdelávaní pre šk. r. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24   10.06.2020
006/2020 Darovacia zmluva  22.06.2020
007/2020 Zmluva o dôvernosti
22.06.2020
 008/2020 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
 21.07.2020
 009/2020 Dohoda o zabezpečení PV
17.09.2020
010/2020  Kúpna zmluva č.03/20  30.09.2020 
 011/2020 Kúpna zmluva č.04/20  9.10.2020 
012/2020 Dohoda o pristúpení 17.12.2020
013/2020   Darovacia zmluva  17.12.2020