Zmluvy 2020

 excel

 Číslo zmluvy podľa

centrálneho registra

zmlúv SOŠt Čadca

 Názov zmluvy  

Dátum

zverejnenia

001/2020 Kúpna zmluva č.01/20  28. 01. 2020 
002/2020 Zmluva o dielo č. Z20202117_Z  12.02.2020
003/2020
 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci ZŠ/199/2020 14.02.2020
004/2020 Kúpna zmluva č.02/20   14.02.2020