Zmluvy2021


Číslo zmluvy

podľa centrálneho registra

zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy                                                       

Dátum 

zverejnenia

 1/2021  Darovacia zmluva  21.01.2021
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

e