Zmluvy2021


Číslo zmluvy

podľa centrálneho registra

zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy                                                       

Dátum 

zverejnenia

 1/2021  Darovacia zmluva  21.01.2021
 2/2021  Darovacia zmluva  23.02.2021
 3/2021  Darovacia zmluva  17.03.2021
 4/2021  Rámcová kúpna zmluva  17.03.2021
 5/2021  Darovacia zmluva  29.03.2021
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

e