Zmluvy2021


Číslo zmluvy

podľa centrálneho registra

zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy                                                       

Dátum 

zverejnenia

 1/2021  Darovacia zmluva  21.01.2021
 2/2021  Darovacia zmluva  23.02.2021
 3/2021  Darovacia zmluva  17.03.2021
 4/2021  Rámcová kúpna zmluva  17.03.2021
 5/2021  Darovacia zmluva  29.03.2021
 6/2021  ZMLUVA o prevode správy majetku  15.04.2021
 7/2021  Zmluva č. 1/2021/DV o duálnom vzdelávaní pre šk. roky 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025  04.04.2021
 8/2021  Darovacia zmluva  04.05.2021
 9/2021
 Kúpna zmluva č.01/21  19.05.2021
 10/2021  Kúpna zmluva č.02/21  25.05.2021
 11/2021  Kúpna zmluva č.03/21  11.06.2021
 12/2021  Kúpna zmluva č.04/21  25.06.2021
 13/2021  Darovacia zmluva

 20.07.2021

 14/2021  Zmluva o prevode správy majetku ŽSK  24.08.2021
 15/2021  Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku č. 01/2021  24.08.2021
 16/2021  Darovacia zmluva  10.09.2021
 17/2021
 Dohoda o zabezpečení PV formou odborného výcviku a odbornej praxe  14.09.2021
 18/2021
 Kúpna zmluva č.05/21  22.09.2021
 19/2021  Nájomná zmluva  06.10.2021
 20/2021  Kúpna zmluva č.06/21  12.10.2021
 21/2021  Kúpna zmluva č.07/21  14.10.2021
 22/2021  Zmluva č. OU-ZA-OS1-2021/000190-033  22.10.2021
 23/2021
 Kúpna zmluva č.08/21 25.10.2021
 24/2021  Kúpna zmluva č.09/21 02.11.2021 
 25/2021  Darovacia zmluva 08.11.2021
 26/2021  Darovacia zmluva 08.11.2021
 27/2021  Kúpna zmluva č.10/21 16.11.2021
 28/2021  Kúpna zmluva č.11/21 16.11.2021
     

e