Zmluvy2021


Číslo zmluvy

podľa centrálneho registra

zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy                                                       

Dátum 

zverejnenia

 1/2021  Darovacia zmluva  21.01.2021
 2/2021  Darovacia zmluva  23.02.2021
 3/2021  Darovacia zmluva  17.03.2021
 4/2021  Rámcová kúpna zmluva  17.03.2021
 5/2021  Darovacia zmluva  29.03.2021
 6/2021  ZMLUVA o prevode správy majetku  15.04.2021
 7/2021  Zmluva č. 1/2021/DV o duálnom vzdelávaní pre šk. roky 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025  04.04.2021
 8/2021  Darovacia zmluva  04.05.2021
 9/2021
 Kúpna zmluva č.01/21  19.05.2021
 10/2021  Kúpna zmluva č.02/21  25.05.2021
 11/2021  Kúpna zmluva č.03/21  11.06.2021
 12/2021  Kúpna zmluva č.04/21  25.06.2021
 13/2021  Darovacia zmluva

 20.07.2021

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

e