Zmluvy 2019

 ikona......................súbor na stiahnutie

Číslo zmluvy

podľa centrálneho registra

zmlúv SOŠt Čadca

                          Názov zmluvy                                                                                                          

Dátum

 zverejnenia    

001/2019 Darovacia zmluva č. 01/19 09.01.2019
002/2019 Darovacia zmluva č. 02/19 15.01.2019
003/2019 Kúpna zmluva č.01/19 06.02.2019
004/2019 Kúpna zmluva č.02/19 07.02.2019
005/2019 Kúpna zmluva č.03/19 12.02.2019
006/2019 Kúpna zmluva č.04/19 20.02.2019
007/2019 Kúpna zmluva č.05/19 26.02.2019
008/2019 Kúpna zmluva č.06/19 13.03.2019
009/2019 Kúpna zmluva č.07/19 26.3.2019
010/2019 Kúpna zmluva č.08/19 27.03.2019
011/2019 Kúpna zmluva č.09/19 29.03.2019
012/2019 Kúpna zmluva č.10/19 02.04.2019
013/2019 Kúpna zmluva č.11/19 03.04.2019
014/2019 Kúpna zmluva č.12/19

10.04.2019

015/2019 Kúpna zmluva č.13/19 11.04.2019
016/2019 Kúpna zmluva č.14/19 15.04.2019