Zmluvy 2015 I.

Zmluvy 2015 Excel 

 Číslo zmluvy podľa

centrálneho registra zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

5/2015 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania 12.01 2015
6/2015 Darovacia zmluva 12.01 2015
8/2015 Kúpna zmluva č. 01/15 15.01.2015
12/2015 Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č.90/PV/2014-15 19.01.2015
13/2015 Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č.91/PV/2014-15 19.01.2015
14/2015 Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č.92/PV/2014-15 19.01.2015
15/2015 Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč. č.93/PV/2014-15 20.01.2015
16/2015 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci 21.01.2015
17/2015 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci 21.01.2015
18/2015 Kúpna zmluva č. 02/15 27.01.2015
19/2015 Kolektívna zmluva na rok 2015 29.01.2015
23/2015 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu č. 472/2015 03.02.2015
24/2015 Zmluva o výpožičke „Rozvoj stredného odborného vzdelávania 04.02.2015
25/2015 Kúpna zmluva č. 03/15 05.02.2015
26/2015 Kúpna zmluva č. 04/15 05.02.2015
27/2015 Kúpna zmluva č. 05/15 05.02.2015
28/2015 Kúpna zmluva č. 06/15 06.02.2015
29/2015 Zmluva o uverejnení firmy 06.03.2015
33/2015 Darovacia zmluva 06.03.2015
34/2015 Darovacia zmluva 06.03.2015
35/2015 Darovacia zmluva 06.03.2015
36/2015 Darovacia zmluva 06.03.2015
37/2015 Darovacia zmluva 06.03.2015
31/2015 Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč.č.98/PV/2014-15 10.03.2015
32/2015 Dohoda o zabezpečení prakt. vyuč.č.99/PV/2014-15 10.03.2015
38/2015 Kúpna zmluva č. 07/15 11.03.2015
39/2015 Kúpna zmluva č. 08/15 12.03.2015
40/2015 Kúpna zmluva č. 09/15 17.03.2015
41/2015 Kúpna zmluva č. 10/15 17.03.2015
42/2015 Kúpna zmluva č. 11/15 17.03.2015
43/2015 Kúpna zmluva č. 12/15  25.03.2015
45/2015 Kúpna zmluva č. 13/15  10.04.2015
46/2015 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny 16.04.2015
47/2015 Dohoda o zabezpečení prakt.vyuč.č. 101/PV/2014-15  17.04.2015
48/2015 Kúpna zmluva č. 14/2015 22.04.2015
49/2015 Darovacia zmluva 27.04.2015
56/2015 Kúpna zmluva č. Z20154335_Z 05.05.2015
57/2015 Kúpna zmluva č. Z20155369_Z 05.05.2015

58/2015

Kúpna zmluva č. Z20155375_Z

05.05.2015

59/2015

Kúpna zmluva č. Z20155382_Z

05.05.2015