Záložka do knihy

Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

Do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sa naša škola zapojila prvý raz. Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa s veľkou chuťou pustili do tvorivého projektu. Výroba záložiek bola oživením hodín dejepisu a slovenského jazyka a literatúry. Žiaci vyhľadávali zaujímavé myšlienky osobností spájajúcich Čechov a Slovákov. Svojimi záložkami prezentovali, že aj žiaci technických odborov majú zmysel pre estetické cítenie a neboja sa prejaviť svoj talent a vyrobiť pekný darček pre žiakov partnerskej školy.

Po prihlásení do projektu nám celoslovenská koordinátorka, p. Cenigová, pridelila partnerskú školu v Prešove. Po vzájomnej komunikácii sme im odoslali 52 záložiek spoločne s drobnými darčekovými predmetmi a propagačnými materiálmi o našej škole.

založka