Vyučovanie predmetu Technika

Vyučovanie predmetu Technika žiakov základných škôl na SOŠt Čadca.

V školskom roku 2017/2018 SOŠt Čadca už po siedmy krát implementuje úspešný rozvojový projekt MŠ SR propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 pod názvom „ Podpora a propagácia odborného vzdelávania zameraného na prvky duálneho vzdelávania." Jednou z aktivít projektu je aj vyučovanie predmetu Technika žiakov základných škôl v dielňach SOŠt Čadca. V školskom roku 2017/2018 sa do vyučovania zapojilo šesť základných škôl z okresu Čadca – ZŠ Klokočov, ZŠ Podvysoká , ZŠ Milana Mravca Raková, ZŠ Čadca –Horelica , Cirkevná Základná škola Jána Palarika Raková , ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité. Celkovo vyučovací proces absolvuje 148 žiakov v štyroch tematických blokov – Základy ručného spracovania kovov , Základy CNC programovania , Základy elektrotechniky a Základy auto autoopravárenstva. Vyučovania sa uskutočňuje v odborných dielňach SOŠt pod vedením majstrov odborného výcviku.