ŠKOLA BEZ TABAKU, ALKOHOLU A DROG

V mesiaci máj a jún prebiehal v Strednej odbornej škole technickej v Čadci projekt primárnej prevencie v boji proti závislostiam pod názvom „Oddychuj rozumne".
Tento projekt mohol byť realizovaný vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý poskytol finančné prostriedky v rámci vyhláseného projektu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog".
Žiaci našej sa rozhodli, že si vytvoria priestor na príjemný oddych najmä počas veľkej obedňajšej prestávky.
Nepohodlné lavice na sedenie vymenili za štýlové posedenie s mäkkými vankúšmi. Zohnali staré nepotrebné palety, ktoré čiastočne rozobrali a prerobili podľa vlastných predstáv na lavičky, stolík a poličku na knihy. Na pohodlnejšie sedenie ušili vankúše, ktoré vyplnili zbytkovým materiálom z čalúnickej dielne.
Na skrátenie dlhej chvíle zakúpili s podporou odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja spoločenské a šachové hry. Tieto finančné prostriedky využili tiež na zakúpenie stoličiek a stolíka, ktorý premenili na šachovnicu.