Riadiaci systém EMCO WIN NC GE FANUC

Riadiaci systém EMCO WIN NC GE FANUC ako súčasť pri vyučovaní CNC programovania

Termín realizácie:
01. 06. 2008 - 31. 12. 2008

Stručná charakteristika projektu:
• obsahové zameranie: zvýšenie úrovne vyučovania v predmete CNC programovanie a odborný výcvik v odbore Mechanik nastavovač,
• miesto realizácie: CNC učebňa, SOU strojárske Čadca


Zameranie projektu:
Zvýšenie efektivity vyučovania predmetu CNC programovanie a odborného výcviku v študijnom odbore Mechanik nastavovač na SOU strojárskom v Čadci. Projekt je ďalej zameraný pre potreby nielen SOU strojárskeho Čadca, ale aj ďalších škôl a nezamestnaných na trhu práce, ako aj jednotlivých firiem na školenie svojich zamestnancov. Predpokladáme, že doplnenie stavajúceho softwarového vybavenia a rozšírením o softwarové vybavenie pre riadiaci systém EMCO WIN NC GE FANUC sa zvýši záujem o vzdelanie z radov žiakov, ako aj záujemcov o prácu na trhu práce a záujemcov o rekvalifikáciu zo strany jednotlivých firiem v akreditovanom školiacom stredisku na SOUs Čadca.