„M. R. Štefánik a jeho miesto pri vzniku ČSR“

Tento rok 2018 je rokom významných výročí v našej histórií. Žiaci SOŠ technickej sa pod vedením vyučujúcej Mgr. R. Kolenovej zapojili do výzvy ŽSK: „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie". Pripravili si zaujímavý projekt: „M. R. Štefánik a jeho miesto pri vzniku ČSR". Projekt oslovil viacerých žiakov, zozbierali zaujímavé informácie o činnosti M. R. Štefánika. Skupinka žiakov využila svoje zručnosti a vytvorili model lietadla, na ktorom havaroval M. R. Štefánik - Caproni 33. Výsledky svojej práce prezentovali na seminári dňa 13.06.2018 v priestoroch SOŠ technickej. Na seminár boli pozvaní žiaci z okolitých škôl. Súčasťou seminára bola aj prednáška pracovníka Kysuckého múzea p. Martina Turóciho. Žiaci si mohli pozrieť prierez najdôležitejších udalosti života M. R. Štefánika vo videofilme. Prítomných zaujal aj model Mohyly na Bradle, ktorá symbolizuje miesto posledného odpočinku nášho velikána, ktorý stál pri vzniku ČSR. Po skončení sa žiaci rozišli do svojich škôl.

stef