Školské kolo súťaže Auto – CAD

Dňa 24.3.2014 sa uskutočnili školské kola súťaži v Auto – CAD a programovaní SINUMERIK 840 T. Súťaži sa zúčastnili žiaci IV.B, III.B a I.L triedy. Súťaže sa niesli v prijemnej súťažnej atmosfére. Žiaci si porovnali svoje vedomosti a zručnosti. Na regulárnosť dohliadala porota v zložení Ing. Bobek, Ing. Mičuda, Ing. Freiwald PhD. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.Umiestnenie v programovaní SINUMERIK 840 T:

 


1. Čambor Juraj – IV.B
2. Zajac Tomáš – IV.B
3. Čuboň Jakub – III.B

 

 

Umiestnenie v v Auto – CAD:


1. Kučak Lukáš
2. Paľuch Ladislav
3. Krella Jozef

 

br /