AUTOSALÓN NITRA

Dňa 04.10.2013 sa žiaci učebných odborov autoopravár – mechanik a autoopravár – elektrikár zúčastnili medzinárodnej  výstavy automobilov a príslušenstva AUTOSHOW – AUTOSALÓN NITRA. Aj tentoraz si žiaci pozreli novinky jednotlivých automobilových výrobcov, ale taktiež sa oboznámili s najmodernejšou diagnostickou technikou, s ktorou by mali po skončení štúdia pracovať. Pedagogický dozor žiakom tried II.D, IIE/1 a III.E/  vykonávali: Ing. Anton Freiwald, PhD., Mgr. Tibor Lukáč a Anton Špilák.