Kampaň Červené stužky

Kampaň Červené stužky na našej škole prebiehala od 1.9.2013 a tak sme sa aj my zapojili do boja proti chorobe AIDS.   Do tohoročnej kampane sme sa zapojili týmito aktivitami:


- tvorbou a nosením červených stužiek od 25.11. do 29.11. 2013
- umiestnením plagátu na viditeľnom mieste a tiež aj veľkej nástenky a      tematikou HIV/AIDS
- premietaním filmu Anjeli najmenej 5 triedam
- uskutočnením prednášky a besedy na danú problematiku
- účasťou na stretnutí v Žiline
- informovaním o význame dňa 1.12. ako dňa boja proti chorobe AIDS
- premietnutím filmu In your face v dvoch triedach a ďalších dvoch triedach sa    ešte bude premietať
- tento rok sa premietal aj film Príbehy anjelov a to 6 triedam
- uskutočnila sa aj zbierka,ktorej výnos bude poslaný na účet do misie sv. Jána v Barbertone