Medzinárodná súťaž v letnom biatlone

Dňa 3. 10. 2013 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž v letnom biatlone.


Naša škola sa umiestnila na 3. Mieste s najlepšou streľbou.


 

Konečné poradie:

 

 

  1. SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou
  2. Soukromá strední škola Tŕinec
  3. Stredná odborná škola technická Čadca
  4. Strední škola strojírenská a dopravní Frýdek-Místek
  5. Zespól Szkól im. Jana Pawla II w Zdzieszowicach
  6. Zespól Szkól Zawodowych w Skoczowie

 


Našu školu reprezentovali:

  • Patrik Perďoch II.A
  • Ján Šimek II.A
  • Ľuboš Tomčala II.A