Primárna prevencia

V oblasti primárnej prevencie a v spolupráci s Mestskou políciou a Odborom zdravotnej výchovy boli uskutočnené prednášky na témy:

 

Drogy a ich užívanie,

Aids a sex, Fajčenie v triede II.A

Fajčenie, Anaboliká a ich účinky, Rodina a rod. vzťahy v triede II.B
Drogy a ich užívanie v triedach III.E a I.F

 


Ďalšie prednášky sú naplánované v triedach I.D, III.A, III.B, I.A na tému :

 

Drogy a ich užívanie

 

 

Pokračovať v spolupráci s Mestskou políciou a Odborom zdravotnej výchovy budeme v mesiaci máji.