AUTOSALÓN INCHEBA BRATISLAVA

Dňa 11.04.2014 sa žiaci učebného odboru autoopravár – mechanik a autoopravár – elektrikár zúčastnili medzinárodnej výstavy automobilov a príslušenstva AUTOSALÓN INCHEBA BRATISLAVA.

 

Tak ako každoročne aj teraz si žiaci pozreli novinky jednotlivých automobilových výrobcov, ale taktiež sa oboznámili s najmodernejšou diagnostickou technikou, s ktorou by mali po skončení štúdia pracovať.

Pedagogický dozor žiakom robili:

Ing. Anton Freiwald, PhD., Mgr. Tibor Lukáč a Mgr. Marián Krella.