Olympiáda z Nemeckého a Anglického jazyka

Olympiáda z Nemeckého a Anglického jazyka

 

Dňa 05. decembra 2013 sa na našej škole konala olympiáda z Nemeckého a Anglického jazyka.

Olympiády sa zúčastnilo 54 žiakov z jednotlivých tried.

Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií:

1. kategória – žiaci 1. a 2. ročníka

2. kategória – žiaci 3. a 4.  ročníka

 

Pedagogický dozor dohliadal na disciplínu a korektnosť počas písania a opravovania testov.

Všetci zúčastnení boli odmenení perom a sladkou odmenou.

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, vyhrali vecné ceny – knihy a iné učebné pomôcky, potrebné pri výučbe cudzieho jazyka.

Všetci zúčastnení žiaci dosiahli vynikajúce výsledky.

Úroveň olympiády sa neustále každý rokom zlepšuje.

 

Umiestnenie:

Výsledky z Nemeckého jazyka

 

1. kategória – žiaci 1. a 2. ročník

 

 1. Jozef Klanduch I.A
 2. Filip Korený I.A
 3. Vladimír Strýček I.B

 

 1. Andrej Škorvánek II.B
 2. Jakub Holaza II.A
 3. Miroslav Mravec II.B

 

2. kategória – žiaci 3. a 4.  ročník

 

 1. Lukáš Kubišta III.C
 2. Samuel Blanár III.C
 3. Stanislav Židek III.A

 

 1. Peter Sedlár IV.A
 2. Miloslav Marčan IV.D
 3. Dávid Belko IV.C

 

 

Výsledky z Anglického jazyka

 

1. kategória – žiaci 1. a 2. ročník

 

 1. Eduard Jakubec II.B
 2. Dušan Kaderka I.A
 3. Erik Arendárik II.A

 

 

2. kategória – žiaci 3. a 4.  ročník


         1. Rastislav Križňan III.A
         2. Lukáš Čambor IV.B
         3. Juraj Čambor IV.B
         3. Marek Gašperák III.B