Imatrikulácie na SOŠ technickej

V piatok 15. 11. 2013 prežívali nevšedné chvíle žiaci prvého ročníka študijných i učebných odborov zo SOŠ technickej Čadca.
V priestoroch školskej jedálne sa konal zápis a“ pasovanie“ žiakov prvého ročníka do študentského stavu.
Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. František Kajánek , poprial im veľa úspechov v štúdiu a vyjadril presvedčenie, že do školy budú chodiť s radosťou a nie z donútenia.
 

Žiaci III.C triedy, pod vedením tr. uč. PhDr. Varmusovej nenechali nič na náhodu a pripravili pre mladých spolužiakov množstvo zábavných hier, ktorými si mali vykúpiť vstupenku do študentského stavu.

David Čimbora prečítal 10 pravidiel správania sa študenta strednej školy. Po predstavení každého prváka ich starší spolužiaci prijali za člena cechu stredoškolákov. Tento významný deň im bude pripomínať získaný certifikát stredoškoláka .
Milí prváci , prajeme Vám, aby ste príjemne strávili študentské roky, na ktoré budete v dobrom spomínať.
Mgr. Renáta Kolenová