ZENIT

                          ZENIT v strojárstve.

 

Dňa 5.12.2012 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo štrnásteho ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Naši žiaci  III.B triedy súťažili v kategórii B1 a umiestnili sa na :

1.    mieste – Čambor Juraj

2.    mieste – Káňa Filip

3.    mieste – Banetka Stanislav

 

Žiaci III.G triedy súťažili v kategórii B2 sa umiestnili na : 2. mieste - Surovka Ladislav 3. mieste - Nekoraník Lukáš
Súťažiacim srdečne blahoželáme a Jurajovi Čamborovi prajeme dobré umiestnenie na celoštátnej súťaži ZENIT.