Imatrikulácie v našej škole

Imatrikulácie v našej škole

 

Piatok 16.11. 2012 nebol len obyčajným dňom pre prvákov.

V tento deň sa už tradičnou udalosťou našej školy stala imatrikulácia, teda prijímanie prvákov medzi študentov školy.

Celý deň sa niesol v uvoľnenej atmosfére o ktorú sa postarali študenti III.B triedy.

Každý prvák sa na nej podrobil „krstu ohňom“, čím preukázal, že je hoden vstúpiť do stavu študentského a požívať jeho výsady.

Imatrikulácia bola spojená so zábavným programom.

Prvákov treba pochváliť za aktívnu účasť, ktorou dokázali svoju šikovnosť pri absolvovaní náročných zábavných súťaží. Milí prváci, prajeme Vám, nech sú to štyri roky, na ktoré budete dlho spomínať.

Ako dôkaz si pozrite niekoľko záberov z programu, ktoré sú vo fotogalérii.