Medzinárodný turnaj vo volejbale v Poľskom Skoczowe

Dňa 30. 10. 2012 sa naša škola SOŠt Čadca, zúčastnila medzinárodného turnaja vo volejbale v Poľskom Skoczowe.

Turnaj mal dobrú úroveň, vynikali najmä chlapci zo Skoczowa.


Naši žiaci skončili na 4. Mieste. Ich hra má ešte veľké rezervy, no ak potrénujeme, určite môžeme skončiť aj lepšie.


Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1 a 2 ročníka zapojili do biblickej olympiády. Po dvoch triednych kolách sa 12. 12. 2012 školského kola biblickej olympiády zúčastnilo 9 žiakov z toho 3 postupujú dekanátneho kola, kde budú reprezentovať našu školu.