Primárna prevencia a Červené stužky

V oblasti primárnej prevencie tento školský rok prebiehali tieto aktivity:

 

V triede I.E na tému AIDS a jej následky

V triede II.L na tému AIDS a Sex

V triede I.A na tému AIDS a jej následky

V triede I.F na tému AIDS a jej následky

V triede III.D na tému AIDS a jej následky

 

 

 

Týmito témami sme sa zapojili do projektu „Červené stužky“ v rámci tohto projektu sa vyrobili červené stužky a nosili sa od 26. 11. do 30. 11. 2012 a v ďalších triedach sa vysvetľovali následky tejto choroby (AIDS) a aj ako sa chrániť a správať aby sa choroba nešírila. 

 

 

03. 12. 2012 prebehla aktivita v II.A na tému Fajčenie a Zdravie a šport.

05. 12. 2012 v IV.D bola prezentovaná aktivita Závislosti a ich liečenie.

27. 11. 2012 v II.B boli prezentované aktivity Alkohol a ja a kriminalita

06. 12. 2012 v II.C boli prezentované aktivity na témy AIDS a Sex a rodina a rodinné vzťahy.