Exkurzia TATRA a výstava Technické múzeum v Kopřivnici

Dňa 15.11.2012 sa zúčastnili žiaci II.B a II.D triedy s pedagogickým dozorom Ing. Antonom Freiwaldom, PhD. a Mgr. Tiborom Lukáčom exkurzie v podniku TATRA Kopřivnice a výstav Technického múzea a Múzea manželov Zátopkovcov v Kopřivnici. Zúčastnení mali možnosť pozrieť si montáž najnovších nákladných vozidiel TATRA určených na celosvetové trhy.

V technickom múzeu sa oboznámili s históriou celého podniku TATRA Kopřivnice a videli nielen všetky druhy vozidiel, ktoré boli v podniku vyrobené ale aj letecké motory a ďalšie stroje a zariadenia, ktoré boli vo výrobnom programe podniku.


V ďalšej časti prehliadky mali možnosť spoznať bližšie najlepších športovcov bývalej Československej republiky manželov Zátopkovcov.