Olympiáda v cudzích jazykoch

Dňa 12. 12. 2012 sa konala na našej škole

Olympiáda v cudzích jazykoch – anglický a nemecký jazyk.

V anglickom jazyku boli žiaci rozdelení do 2 kategórií:

1. A 2. ročník a 3 -4 ročník.

 

Celkovo sa zúčastnilo 30 žiakov.

 

V prvej kategórií boli najúspešnejší títo žiaci:

Rastislav Križňan a Rastislav Kupšo z II. A a I.A triedy

V druhej kategórií bol najúspešnejší Michal Majchrák zo IV.A triedy.


V nemeckom jazyku boli žiaci rozdelení do 4 kategórií podľa ročníkov.

 

Celkovo sa zúčastnilo 32 žiakov.

V prvej kategórií bol najúspešnejší Jakub Holaza z I.A, v druhej Lukáš Kubišta z II.C, v tretej Anton Baranec z III.B a v štvrtej Dávid Piják zo IV.D.

Teší nás že žiaci majú záujem o olympiádu a aj ich vedomosti sú z roka na rok lepšie.

Určite k tomu prispieva aj dobrá práca učiteľov cudzích jazykov, ktorí aj túto olympiádu pripravili  a realizovali na dobrej úrovni.

Za predmetovú komisiu cudzích jazykov vypracoval T. Damaška.