Medzinárodná súťaž v Matematike

Dňa 17.10.2012 sa v SOŠ technickej v Čadca uskutočnila medzinárodná súťaž v matematike.


Zúčastnilo sa jej 5 škôl z Českej republiky, Poľskej republiky a zo Slovenska.


Zástupcovia jednotlivých škôl súťažili v 2 kategóriách podľa odboru štúdia. V matematickej súťaži sa najlepšie umiestnili títo žiaci:


KATEGÓRIA A - študijný odbor:
1. miesto: Michal' RAKUS - Zespól Szkol Zawodovych w Skoczowie
 2. miesto: Pavel SZTEFEK - Strední odborná škola Třineckých železáren
3. miesto: Norbert MADZlA - Zespól Szkol Zawodovych w Skoczowie


KATEGÓRIA B - učebný odbor:
1. miesto: Jakub VOŠTINAK - SOŠ technická Čadca
2. miesto: Mateusz KOLODZIEJSKI - Zespól Szkol Zawodovych w Skoczowie
3. miesto: Rastislav SARA - Strední odborná škola Frýdek Místek