Vedomostná súťaž Mladý slovák

 

Vedomostná súťaž  „Mladý Slovák“.

 

Dňa 18.apríla 2013 sa v SOŠ technickej konalo školské kolo súťaže „Mladý Slovák“.

 

 

Súťaž bola organizovaná pod záštitou riaditeľa Úradu  Žilinského samosprávneho kraja- PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.

 

Do súťaže sa zapojili študenti prvého a druhého ročníka.

 

Komisia, ktorá organizačne zabezpečovala priebeh súťaže pracovala v zložení : Mgr. Renáta Kolenová, PhDr. Michaela Varmusová, Mgr. Eva Masariková .

 

Študenti s najväčším počtom bodov  postupujú do krajského kola – študent II.B. Maroš Krenželák a študent  I.A Kučák Marcel. Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

 

Vedomostná súťaž „Mladý Slovák“. - otázky

 

Vedomostná súťaž „Mladý Slovák“. - vyhodnotenie