Zmluvy 2013 II.

Zmluvy 2013 Excel

 Číslo zmluvy podľa centrálneho registra zmlúv SOŠt Čadca

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

164/2013

Kúpna zmluva č. 13/2013

07. 11. 2013

165/2013

Kúpna zmluva č. 14/2013

12. 11. 2013

166/2013

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

15. 11. 2013

167/2013

Kúpna zmluva č. 15/2013

15. 11. 2013

168/2013

Darovacia zmluva

18.11.2013

169/2013

Darovacia zmluva

18.11.2013

170/2013

Kúpna zmluva č. 16/2013

26. 11. 2013

171/2013 

Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
 č. 102/PV/2013-14

26. 11. 2013

172/2013

Darovacia zmluva

26. 11. 2013

173/2013

Zmluva č. 1319/2013

26. 11. 2013

174/2013

Kúpna zmluva č. 17/2013

28. 11. 2013

175/2013 

Kúpna zmluva č. 18/2013

28. 11. 2013

178/2013

Kúpna zmluva č. 19/2013

05. 12. 2013

185/2013

Darovacia zmluva

12.12.2013

186/2013

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci

12.12.2013

188/2013

Zmluva o uverejnení inzercie

16.12.2013

189/2013

Darovacia zmluva

20.12.2013

190/2013

Darovacia zmluva

20.12.2013

191/2013

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2013

20.12.2013