Kampan Červené stužky

aids


Svetový deň boja proti AIDS - 1. december 2017

Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do kampane Červené stužky, ktorej 12. ročník prebiehal od 7. septembra 2018 a vrcholil 1. decembra 2018.
Film „Alkohol skrytý nepriateľ" si pozrela trieda III.E dňa 25.9.2018.
Triedy I.A, I.B, I.D a I.E sa zúčastnili inovatívneho projektu Živé knižnice s mladými narkomanmi z resocializačného centra Provital, o.z. Ľudia trpiaci rôznymi závislosťami sa prišli podeliť so svojimi krutými životnými príbehmi, aby varovali mladých pred nástrahami a nebezpečenstvom fajčenia, alkoholu, drog a nelátkovými závislosťami.
Poučné zážitkové predstavenie THE DARK TRIP si pozreli žiaci III.B triedy. Išlo o autobiografickú hru mladého narkomana
V škole dňa 26.10.2018 prebiehali v II.A triede prednášky a besedy na témy „AIDS a mladý človek" pod vedením Mgr. R. Kolenovej a „AIDS, rodina a rodinné vzťahy" pod vedením Mgr. M. Semanovej.
Dňa 30.novembra 2018 sme sa zapojili do kampane nosením červených stužiek, ktoré rozdávali žiaci II.B triedy Matúš Stríž a Michal Tomica. Spoločne sme podporili Misiu sv. Jána v Barbadose. Veríme, že naša zbierka pomôže deťom postihnutým chorobou AIDS.

Nástenka s problematikou AIDS taktiež prispela k zvýšeniu informovanosti.

Na stretnutí v Žiline dňa 28.11.2018 túto kampaň svojou účasťou podporili žiaci Marián Jendrišák (I.A), Branislav Liščák (II.A) a Dávid Stráňava (III.A) spolu s Mgr. M. Semanovou.

cer