Deň narcisov

dn1

11. apríl 2019 Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí zaplavili žlté narcisy.

SOŠ - technická sa každý rok zapája do verejnej finančnej zbierky Deň narcisov.
Škola sa celý týždeň niesla v znamení ochrany zdravia. Žiaci v spolupráci s koordinátorkou protidrogovej problematiky p. Ing. Kuffovou pripravili pútavú nástenku a zabezpečili propagačný materiál, ktorý poukazoval na rôzne formy rakoviny. Žiaci tiež informovali, že táto zákerná choroba je všade okolo nás. Že chorý môže byť každý a žltý narcis je symbol boja proti tejto zákernej chorobe.
11. apríla dve skupinky žiakov – J. Kanálik a J. Polka z III.A triedy a D. Blažíček a S. Ľuptovec z I.C navštívili každú triedu a pripínali žlté narcisy. Výťažok zo zbierky bude použitý na podporu klinických a výskumných projektov orientovaných na prevenciu.

Mgr. Kolenová Renáta

dn2