„Inšpirujeme sa navzájom“

Krajský stredoškolský parlament je mládežnícka organizácia, ktorá participuje na činnosti mladých. Združenie zástupcov zo všetkých stredných škôl na Kysuciach. Členovia KSP sa na poslednom zasadnutí dohodli, že si vymenia svoje skúsenosti na aktivite „Inšpirujeme sa navzájom". Firma Schaeffler Kysuce, s.r.o. Kysucké Nové Mesto poskytla svoje priestory a dňa 5.2.2019 sa zástupcovia 11. Škôl zišli, aby prezentovali činnosť svojich škôl. Na úvod bola predstavená aj činnosť firmy Schaeffler a jeho prínos pre región Kysuce. Zástupcovia škôl, členovia jednotlivých žiackych školských rád si pripravili Power Pointové prezentácie a ukázali akými činnosťami školy žijú. Členovia našej ŽŠR T.Mlkvík, N.Slončík a R.Grochal v prezentácií spomenuli dobrovoľníctvo, ktoré má na našej škole veľmi dobrú tradíciu, ale aj Zimnú olympiádu. Po prezentácií sa zástupcovia škôl stretli v družnej debate aj zo zástupcami Rady mládeže Žilinského kraja pani D.Čiernikovou. Zdieľaním skúsenosti sa mladí zástupcovia ŽŠR rozchádzali do svojich domovov a už si pripravovali aktivity, ktoré realizujú na školách a aj mimo nich.

f1

f2