Biela pastelka

Biela pastelka
21. septembra 2018 sa naša škola zapojila do dobrovoľnej zbierky Biela pastelka . Zbierku si zobrala pod patronát ŽŠR, žiaci informovali spolužiakov o tejto dobrovoľnej zbierke. Ambasádorkou v roku 2018 je Adela Vinczeová, Banášová.
Verejnú zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život. Poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácií zbierky .


Mgr. Renáta Kolenová

 

bp