Imatrikulácia

Imatrikulácie na SOŠ technickej.
Oslava Dna študentstva na SOŠ technickej.

V pondelok 19. 11. 2018 prežívali nevšedné chvíle žiaci prvého ročníka učebných a študijných odborov SOŠ technickej v Čadci.
V priestoroch školskej jedálne sa konali imatrikulácie žiakov prvého ročníka, ktorí boli pri tejto príležitosti pasovaní za právoplatných členov SOŠ technickej Čadca.
Imatrikulácie otvorila výchovná poradkyňa Mgr. Renáta Kolenová. Prítomných privítal aj riaditeľ školy Ing. František Kajánek, poprial im veľa úspechov v štúdiu a vyjadril presvedčenie, že do školy budú chodiť s radosťou a nie z donútenia. V svojom príhovore taktiež vyzdvihol význam a odkaz sviatku Dňa študentstva, pri príležitosti, ktorého sa imatrikulácie konali.
Žiaci III. A triedy, pod vedením triedneho učiteľa Ing. Jozefa Behúňa, nenechali nič na náhodu a pripravili pre nových spolužiakov pútavý a zaujímavý program.
Po slávnostnom pasovaní zložili prváci imatrikulačný sľub, na základe ktorého sa stali právoplatnými členmi SOŠ technickej Čadca. Tento významný deň im bude pripomínať získaná imatrikulačná listina. Po zložení imatrikulačného sľubu program pokračoval formou zábavných súťaží.
Milí prváci, prajeme Vám, aby ste príjemne strávili študentské roky, na ktoré budete v dobrom spomínať.

ima