IMMERGAS

imme

Prednáška firmy IMMERGAS Trenčín.


Dňa 4.4.2019 sa v priestoroch odbornej učebne odborného výcviku SOŠt Čadca konala odborná prednáška firmy IMMERGAS spol, s.r.o Trenčín. Cieľom prednášky bolo predstaviť žiakom odboroch Inštalatér a mechanik stavebno inštalačných zariadení nové trendy a technológie v oblasti inštalatérstva . Žiakom a majstrom odbornej výchovy boli prezentované inovácie v oblasti kondenzačných závesných kotlov, stacionárnych závesných kotlov, tepelných čerpadiel – voda , voda –vzduch, solárnych panelov doskových , trubicových , filtrácie v ÚK, magnetickej , cyklónovej , chemickej úpravy vody pre UK a chemického čistenia ÚK. Prednášky sa zúčastnilo cca 30 žiakov tretích a štvrtých ročníkov v odboroch mechanik stavebno inštalačných zariadení , inštalatér , mechanik elektrotechnik so smerovaním na tepelno energetické zariadenia.


PaedDr. Stanislav Špila , zástupca riaditeľa SOŠt Čadca

imme