EXPERIENCING EUROPE

Stáž žiakov z NEMECKA na SOŠt Čadca.


Dňa 8.februára 2019 v rámci spolupráce so spoločnosťou Schaefller Kysuce , spol. s.r.o Kysucké Nové mesto SOŠt Čadca organizovala v rámci projektu EXPERIENCING EUROPE odbornú stáž Nemeckých študentov. Počas jednodňového pobytu sa študenti zoznámili a nadobudli praktické vedomosti a zručnosti obsluhy Zváračského trenažéra GUIDE VELD VR a plazmového CNC páliaceho stroja ECO CUT 12 AIR. Počas celého dňa študentov sprevádzali žiaci SDV Pavol Marejka , Andrej Laš a Patrik Kopačka. Odborný dohľad vykonával MOV Bc. Michal Učník , preklad PhDr. Michaela Varmusová.


PaedDr. Stanislav Špila, zástupca riaditeľa SOŠt Čadca.

staz