Súťaž v anglickom jazyku a Sudoku

     Dňa 17. marca 2016 sa v SOŠ Frýdek Místek uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku a Sudoku. Svoje vedomosti si v tento deň zmerali i naši študenti so študentmi z partnerských škôl z Českej republiky a z Poľska.

     Našu školu reprezentovali v anglickom jazyku dvaja žiaci, Marián Drbúl z II.A a Matúš Zatek, ktorý sa umiestnil na 1. mieste z anglického jazyka.

     V Sudoku našu školu reprezentoval Stanislav Gabriš z I.A, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

     Pedagogický dozor bola Mgr. N. Hrtánková