Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ

Mechanici elektrotechnici SOŠt Čadca súťažne.

 

    V dňoch 12. a 13. novembra 2015 sa žiaci III. ročníka odboru mechanik elektrotechnik Filip Korený a Martin Hlobík s majstrom OV Bc. Pavlom Papíkom zúčastnili XI. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ. Táto sa konala v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V silnej konkurencii siedmich škôl sa naši žiaci umiestnili na treťom mieste v súťaži družstiev. Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti, kde súťažiaci preukázali vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia. Praktická časť spočívala v zapojení domovej elektroinštalácie a teoretická časť z písomného testu.

111