Oblastné kolo SOČ

Oblastné kolo SOČ

Dňa 26. marca 2016 sa v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo oblastné kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) z okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča, ktoré zároveň nahradilo okresné kolo.

V súťažnom odbore č.14 Učebné pomôcky a didaktické technológie našu školu reprezentovali žiaci Andrej Nekoranec a Adam Luptovec z triedy IV.A s prácou: Návrh a vyhotovenie učebnej pomôcky prezentácie a videa pre CNC sústruh  EMCO CONCEPT TURN A250 pre odborný výcvik. Konzultantom práce bola Bc. Silvia Poláková. So svojou prácou obsadili  1. miesto.

V súťažnom odbore 02 Matematika, fyzika našu školu reprezentovali žiaci Matúš Bozo a Dávid Holúbek z triedy II.A s prácou: Človek a jeho zrak. Konzultantom práce bola Mgr. Mária Semanová. So svojou prácou obsadili  1. miesto.

Koordinátorom, odborným poradcom SOČ a zároveň pedagogickým dozorom na oblastnom kole SOČ bol Ing. Anton Freiwald, PhD.

1111