Olympiáda z cudzích jazykov

Dňa 18. januára 2016 sa konala olympiáda v nemeckom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 36 žiakov. Boli vytvorené štyri kategórie podľa ročníkov. V jednotlivých kategóriach boli najlepší  títo žiaci. Za prvý ročník Patrik Kopačka z I.C triedy, za druhý ročník Matúš Bozo z II.A, za tretí ročník Filip Korený z III.A a za štvrtý ročník Andrej Škorvánek zo IV.A triedy.

 

Dňa 28. januára 2016 sa konala olympiáda z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo 30 žiakov, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií podľa ročníkov. V jednotlivých kategóriách sa najlepšie umiestnili za prvý ročník Martin Broda z I.A triedy, za druhý ročník Matúš Zátek z II.D, za tretí ročník František Polák z II.L a za štvrtý ročník Šimon Golis zo IV.A.

1111

 

Olympiádu zorganizovali za nemecký jazyk p. Damaška, p. Varmusová a p. Čierňavová, za anglický jazyk p. Kuffová, p. Masariková a p. Hrtánková.

Olympiáda mala veľmi dobrú úroveň, o čom svedčia aj vedomosti, ktoré naši žiaci prezentovali. Myslíme si, že majú predpoklad úspešne zmaturovať.

 

Správu vypracoval predseda PK CJ Mgr. Tomáš Damaška