Školské kola súťaži v Auto – CAD a programovaní SINUMERIK 840 T a HEIDENHAIN 426

     Dňa 11.04.2016 sa uskutočnili školské kolá súťaží v AutoCADe a programovaní SINUMERIK 840 T a HEIDENHAIN 426.

     Súťaží sa zúčastnili žiaci IV.B, III.B, III.C a IIIF triedy. Súťaže sa niesli v prijemnej atmosfére. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov si zmerali svoje vedomosti a zručnosti. Na regulárnosť dohliadala porota v zložení Ing. Bobek, Ing. Mičuda, Ing. Freiwald PhD.

     Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Umiestnenie v programovaní SINUMERIK 840 T a HEIDENHAIN 426:
1. Kolesár Viktor – IV.B
2. Šimek Patrik – III.B
3. Luptovec Adam – VI.B

Umiestnenie v AutoCAD:
1. Benko Adam – III.C
2. Vašulka Jakub – IV.B
3. Horňak Michal – IV.B