Krajské kolo SOČ

     Dňa 05.04.2016 sa v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo krajské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ).
     V súťažnom odbore č.14 Učebné pomôcky a didaktické technológie našu školu reprezentovali žiaci Andrej Nekoranec a Adam Luptovec z triedy IV.A s prácou: Návrh a vyhotovenie učebnej pomôcky prezentácie a videa pre CNC sústruh EMCO CONCEPT TURN A250 pre odborný výcvik. Konzultantom práce bola Bc. Silvia Poláková. So svojou prácou obsadili 3. miesto.

1111
V súťažnom odbore 02 Matematika, fyzika našu školu reprezentovali žiaci Matúš Bozo a Dávid Holúbek z triedy II.A s prácou: Človek a jeho zrak. Konzultantom práce bola Mgr. Mária Semanová. So svojou prácou obsadili 5. miesto.
     Koordinátorom, odborným poradcom SOČ a zároveň pedagogickým dozorom na krajskom ako aj na predchádzajúcom oblastnom kole SOČ bol Ing. Anton Freiwald, PhD.