Hviezdoslavov Kubín - Krása slova 2016

Hviezdoslavov Kubín - Krása slova 2016

Dňa 18.03.2016 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Školského kola sa zúčastnili žiaci:  I.A – Jozef Herman, Matej Chabreček, I.B – Andrej Hudák, Slavomír Tatarka, Vladimír Truchlik, III.C – Matúš Cyprich, Peter Dunaj, Juraj Krížek, Adam Benko, Jakub Jarábek, Gabriel Brezina, Pavol Hrtús.

Výsledky:  POÉZIA:   1. miesto – Peter Dunaj, III.C

                                      2. miesto – Jozef Herman,  I.A

                                      3. miesto - Vladimír Truchlik, I.B

 

                  PRÓZA: 1. miesto – Rastislav Kupšo IV. A

 

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným , ale aj vyučujúcim  PaedDr. Vlaste Banetkovej, Mgr. Emílií Drastichovej, ktoré pripravili žiakov na školské kolo.

                                                                                                                                                  Zapísala : Mgr. Renáta Kolenová