Zasadanie Krajského stredoškolského parlamentu

V utorok 26.10.2017 sa v priestoroch Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi Čadca a Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. M. Goretti Čadca konalo zasadnutie Krajského stredoškolského parlamentu za región Kysuce. Hosťujúca škola pripravila zaujímavú prezentáciu o dobrovoľníctve. Zástupcovia škôl sa oboznámili s pripravovanými aktivitami a na záver sa konali nové voľby zástupcov do KSP za región Kysuce. Najväčší počet hlasov získala žiačka z OA Petronela CHrastinová a zástupca našej školy Tomáš Mĺkvik. Víťazom prajeme úspešnú reprezentáciu regiónu Kysnúc na zasadaniach KSP.

sp