Biela pastelka

logoBiela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.
Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste.

22. septembra 2017 sa naša škola zapojila do tejto zbierky. Zbierku si zobrala pod patronát ŽŠR, žiaci Tomáš Mĺkvik a Nikitas Slončík informovali spolužiakov o tejto zbierke. Jej ambasádorom v roku 2017 je Marek Hamšík, slovenský reprezentant a niekoľkonásobný držiteľ titulu futbalista roka.
Verejnú zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka 2017 je zapísaná v Registri verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod číslom 000-2017-019500. Finančným príspevkom, pripnutím spinky, dáte najavo svoju podporu nevidiacim a slabozrakým. Poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácií zbierky.

 

BP

bp

pastelka

 

bp1