EXPO Čadca

EXPO Čadca
Dňa 30.01.2018 sa v priestoroch kultúrneho domu v Čadci konala prezentácia stredných škôl a zamestnávateľov. Škola pripravila zaujímavý stánok, v ktorom naši učitelia prezentovali študijné i učebné odbory, ktoré ponúkame v šk. roku 2018/2019.
                                                                                 Mgr. Renáta Kolenová

 

expo