Imatrikulácia

Dňa 20. 11.2017 sa v Strednej odbornej škole technickej v Čadci konala slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov študijných a učebných odborov.

Kolektív žiakov z III. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr.N.Hrtánkovej a výchovnej poradkyne Mgr. Renáty Kolenovej sa postarali prvákom o nezabudnuteľné chvíle a zároveň ich prijali do Cechu študentov Strednej odbornej školy technickej v Čadci.

ima