Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.
K dobrovoľníkom Dňa narcisov patrili i žiaci našej školy Matej Brezina, Martin Broda, Jakub Chabroň a Martin Kubica z III.A triedy, ktorí oslovili žiakov, učiteľov, majstrov a ostatných zamestnancov našej školy a tiež ľudí v okolí školy.

Spoločne sme vhodením dobrovoľného príspevku do ich pokladničky prispeli sumou 479,09 eur. Veríme, že tieto finančné prostriedky pomôžu onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Ď A K U J E M E

dn