Dni nezábudiek 2017

Dni nezábudiek 2017
Je celoslovenská zbierka Ligy za duševné zdravie SR na podporu projektov pre lepšie duševné zdravie na Slovensku.
Aj žiaci našej školy Nina Gerátová (III.F) a Adam Kopera (III.C) sa 29. septembra 2017 ako dobrovoľníci zapojili do tejto celonárodnej zbierky rozdávaním modrej nezábudky v priestoroch školy a pred supermarketom Lidl.
Liga za duševné zdravie SR je neziskové združenie, ktorého cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života.
Spoločne sme podporili toto združenie vyzbieranou sumou 76 EUR.

dn

www.dusevnezdravie.sk/online-poradna

dn1